Breedweer heeft een eigen visie ontwikkeld op het gebied van opleidingen. 

Als werkgever vinden wij het belangrijk onze medewerkers datgene bij te brengen dat relevant is voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Dit doen wij niet alleen voor onze eigen medewerkers maar ook voor andere bedrijven, scholen en organisaties. 
In kleine groepen van ±12 medewerkers trainen en scholen wij de medewerkers in de algemene vakken Nederlands en rekenen en in de vaktechnische specialisaties. 
De opleiding wordt gegeven in een BBL- vorm, 1 dag (bij)scholing in de week gedurende 1 schooljaar. 
Elke opleiding wordt afgesloten met een examen. 
De scholing kan op uw locatie worden verzorgd (mits geschikt) of op een andere externe locatie. 
Onze samenwerkingspartner ROC kop van Noord Holland zorgt voor de inschrijving en de diplomering. 

maatwerk-roc.png


Elke MBO-opleiding kunnen wij op maat samenstellen, afgestemd op de behoefte van de klanten, de bewoners en de gebouwspecifieke bijzonderheden. 
In onze opleidingen is ruime aandacht voor klantgericht handelen, duurzaam 
ondernemen, communicatie en vakspecialisaties. 
Deze disciplines kunnen wij uitbreiden met bijvoorbeeld een EHBO-certificaat, VCA of andere specifieke veiligheidseisen, HACCP etc. 
Al onze opleidingen zijn gericht op werken in een dienstverlenende omgeving en worden afgesloten met een examen. 
Na het behalen van het examen beschikt de medewerker niet alleen over een landelijk erkend diploma maar daarbij ook over een flinke uitbreiding van kennis en kunde.maatwerk-vca.jpg 
Tijdens een inventariserend gesprek zullen wij uw opleidingsbehoeftes pijlen en 
een vrijblijvend offertevoorstel op maat doen.

Om direct een afspraak met ons te maken kunt u hier klikken >>>.

_DSC3643.jpgBreedweer wil duurzaam werkgever zijn van haar medewerkers en wij hebben het geloof dat opleiden bijdraagt aan het verduurzamen van de arbeidsrelatie. Dit is voor alle partijen gunstig, niet alleen voor de medewerkers en Breedweer maar ook voor de opdrachtgevers. Het op maat scholen van medewerkers voor een opdrachtgever draagt bij aan de invulling van de wensen van de opdrachtgever. Klantspecifieke wensen en eisen kunnen worden meegenomen in onze opleidingen waardoor de medewerkers precies weten wat hun opdrachtgever belangrijk vindt en welke wensen hij heeft. Breedweer heeft eigen erkende MBO docenten in dienst die ruime ervaring hebben met het ontwikkelen van en werken met de medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor weten zij als geen ander het beste uit de medewerkers te halen en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Alle vakken worden door Breedweer op zeer praktische wijze toegepast. Tevens kan het voorkomen dat de lessen worden aangevuld door gastsprekers, demonstrateurs en/of leermeesters uit het vak. Lesuren kunnen deels op de werkplek aangevuld worden, passend bij de vaktechnische vaardigheden.

Bij Breedweer geloven wij in erkende scholing, wij geven geen trainingen of losse (nietszeggende!) certificaten. Wij geloven in duurzame MBO trajecten. Onze medewerkers volgen de zogenaamde BBL-opleidingen waarbij zij een dag per week gedurende 1,5 jaar klassikaal lessen ontvangen. Daarnaast werken zij minimaal 24 uur in ons bedrijf of in een extern bedrijf  in de vakrichting van de keuze van hun opleiding. Na het voltooien van deze opleiding beschikken de medewerkers over een landelijk erkend en Crebo-gecertificeerd diploma ( via het Centraal Register Beroepsopleidingen) . Hiermee kunnen zij natuurlijk bij Breedweer blijven werken, maar ook kunnen zij aansluiting vinden op elke andere MBO-opleiding.

Wij kennen bijna allemaal wel de opmerking “hij heeft gouden handjes” maar niet iedereen met gouden handjes kan evengoed leren. Deze mensen lopen het risico een passende baan mis te lopen omdat zij op bepaalde delen niet aan de diploma eisen kunnen voldoen. Een Boris traject biedt hier uitkomst.

Bij Breedweer mogen alle medewerkers een opleiding volgen die passend is bij onze branche. Breedweer is een erkend leerwerkbedrijf en heeft praktijkbegeleiders die de medewerkers in de praktijk de noodzakelijke ondersteuning bieden. Elke medewerker kan starten met een Entree opleiding, voor statushouders geld echter wel dat zij NT2 gehaald moeten hebben. Vanaf de Entree (MBO1) kan de medewerker doorstromen t/m niveau 4. Elke deelnemer volgt een BBL traject en neemt deel aan de klassikale lessen. Mocht tegen het eind van de opleiding blijken dat een deelnemer een diploma eis niet kan voltooien dan komt Boris aan bod. (Borisbaan.nl)

Met Boris kan de deelnemer zijn/haar competenties aantonen op het MBO niveau van de opleiding. Ben jij bijvoorbeeld niet goed in rekenen maar wel in Nederlands en het vakspecialisme dat kan je deelcertificaten halen van de vakken waar jij wel goed in bent. Helaas haal je dan niet het volwaardig diploma maar jij kan wel aantonen dat jij een bepaald werk-en denkniveau hebt. Voor veel werkgevers is dit ruim voldoende om te mogen starten, het gaat immers om de “gouden handjes”.

Kijk voor een overzicht van de kwalificatie dossiers op www.kwalificatiesmbo.nl