d. Betrokkenheid en waardering:

- Om betrokkenheid te stimuleren vindt wekelijks teamoverleg plaats tussen objectleiding en onze schoonmaakmedewerkers om bijzonderheden en de voortgang van de schoonmaak met elkaar te bespreken. 

- Wij stimuleren het uitvoeren van schoonmaaktaken in duo’s. Wij ervaren dat door samenwerking de werkdruk als minder zwaar wordt ervaren en dit de werksfeer en samenwerking binnen het team bevordert.
 

e. Welzijnspakket Breedweer: positief beïnvloeden van het welzijn van onze medewerkers:

- Onze budgetcoach (Van der Meer- Philipsen) is beschikbaar voor medewerkers die financieel advies of ondersteuning nodig hebben (zoals aanpassen van hun uitgavenpatroon en beheren van financiën);

- Wij bieden medewerkers administratieve hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (zorg, huur, etcetera).