Ontwikkelen van kwetsbare doelgroepen richting de arbeidsmarkt:ontwikkelen richting arbeid small.png

Als Social Enterprise gebruiken wij de schoonmaak op uw gebouwen om de talenten van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te ontwikkelen, met als doel door te kunnen stromen naar een echte baan binnen of buiten de facilitaire branche. Naast reguliere schoonmakers bieden we op uw gebouwen werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen 10 tot 12 maanden zorgen wij voor arbeidsmarkt toeleiding. De deelnemers volgen onze Crebo Mbo-opleiding (niveau 1 of 2) en werken op basis van BBL dagelijks mee aan de schoonmaak. Wij bieden deelnemers aan het eind van het traject 100% baangarantie!

 

“Sinds 2015 tot heden geven we bij onze opdrachtgevers voor meer dan 30% invulling aan Social Return. Als Social Enterprise zijn we hiermee de oplossing voor de Participatiewet!”

 

Meer zichtbaarheid van de schoonmaakdienstverlening en bekendheid van het programma:Social return small.png

Naast de huidige schoonmaakteams op uw gebouwen plaatsen we 30% Social Return kandidaten. Deze kandidaten werken dagelijks mee aan de schoonmaak, dit zorgt voor een verbreding van de dienstverlening, meer servicegerichtheid, flexibiliteit en meer zichtbaarheid. Breedweer realiseert hiermee aantoonbaar een constante hoge schoonmaakkwaliteit, een positieve schoonbeleving, een verbetering van de sociale cohesie tussen alle betrokkenen en een minimaal tevredenheidscijfer van een 7 bij uw medewerkers.

 

Zero Waste: van afval, naar grondstof naar een circulaire economie:zero waste small.png

In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn en onze afvalberg alsmaar blijft groeien, zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om naast inclusief ook circulair te ondernemen. Wij nemen het initiatief om door kennisdeling en ketensamenwerking binnen twee jaar vanaf de startdatum contract te komen tot Zero Waste!

“Geholpen door het ondersteuningsprogramma van Nederland circulair! (een samenwerkingsverband van MVO Nederland, partners en de overheid) zijn we in 2016 gestart met circulair ondernemen.”

We gaan uw en onze afvalstromen verwerken tot grondstoffen die weer een volgend leven krijgen.
We gaan plastic afval omzetten tot filament voor 3d-printers, we verwerken organisch afval binnen 24 uur op uw locatie tot compost en we verwerken koffiebekers op uw locatie tot grondstof voor toiletpapier
.