SGD staat voor: Sustainable Development Goals welke doelstellingen Breedweer toepast.

Maximale impact door samenwerking, verbinding en sociaal ondernemerschap!

Om een succesvolle schoonmaak op uw gebouwen te realiseren zien wij als de belangrijkste speerpunten:
- Continue met de schoonmaak inspelen op de dynamiek en aandachtspunten van de locaties;
- Vergroten van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers op uw gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de redelijk hoge leeftijd en het fysiek zware schoonmaakwerk;
- Huidige schoonmaakpersoneel behouden en tijdig inspelen op het ontstaan van personeelstekorten

 

Optimale schoonmaakdienstverleningschoonmaak.jpg
- Schone gebouwen, (school)locaties
- Klantgerichte dienstverlening
- Positieve schoonbeleving
- Aansluiting leiding en contractmanagement

 

Zero Waste www.rotopmetjetroep.nlzero waste small.png
- Optimaliseren afvalmanagement
- Circulaire afvalketen
- Minder afval en afvalkosten

 

Duurzame inzetbaarheidduurzame inzetbaarheid small.png
- Borgen werkdruk en veilige werkomgeving
- Stimuleren eigenaarschap, betrokkenheid
en hospitality
- Stimuleren leercultuur

 

One FM ketensamenwerkingone FM Ketensamenwerking small.png
- Verbeteren service en klantbeleving
- Innovatie door kennisdeling
- Initiatiefnemer in partnerraad
- Duurzame bedrijfsvoering (circulariteit,
Social Return, duurzame inzetbaarheid)

 

Ontwikkelen richting arbeidontwikkelen richting arbeid small.png
- Statushouders
- Cliënten 50/50 van Leger des Heils
(Onderhandelingen gaande)

 


30% Social Return invullingSocial return small.png
- Inclusie van kwetsbare groepen
- Verbreding dienstverlening
- Verbeteren sociale cohesie, zichtbaarheid
en betrokkenheid

 

Vergroten arbeidskansen Pro en VSOvergroten arbeidskansen small.png
leerlingen met 3 uitstroomprofielen

- Stages en werkervaringsplekken
- BBL - Mbo (niveau 1) of BORIS-traject
- Uitstroomplek + Mbo (niveau 2 t/m 4)

 

Breedweer AcademyBreedweer Acedemie small.png
- Mbo-opleidingen facilitair
- Opleidingsplan per individu
- Ontwikkelen kwetsbare doelgroep
- BORIS-traject (deelcertificaten Mbo)

 

Met ons aanbod leveren we een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals:
SDG 1 - Geen armoede, SDG 3 - Goede gezondheid en Welzijn, SDG 4 -Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 - Klimaatactie, SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken.