Door het inzetten van een breed pakket aan activiteiten geven we continue preventief aandacht aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van onze schoonmaakmedewerkers op uw gebouwen. Dit pakket bestaat uit:
 

a. Borgen van werkdruk en veilige werkomgeving:

Wij werken volgens de ondertekende Code Verantwoord Marktgedrag, de principes van goed werkgeverschap en het in 2017 behaalde SIEV keurmerk, dit hebben we gekregen door de wijze waarop we de arbeidsomstandigheden en belangen van onze werknemers op de werkvloer én ons middenkader goed en fair borgen.

 

b. Bevorderen van welzijn en een optimaal werkvermogen per medewerker:

In de implementatiefase stellen werkvermogenspecialisten samen met leidinggevenden voor een aantal van onze medewerkers een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op. Ook wordt gekeken op welke manier we bij kunnen dragen aan een stabiele thuissituatie en het geluksgevoel van de medewerker.

Een gelukkige schoonmaker, is een goede schoonmaker!

Er wordt per individu in kaart gebracht: competenties, ambities, lees en rekenvaardigheid, privé-situatie, fysieke mogelijkheden, mate van initiatief tonen en kunnen samenwerken. Deze informatie wordt gebruikt om per individu loopbaanbegeleiding te bieden en om te bepalen: hoe kunnen vaardigheden optimaal benut worden en welke werkomgeving en schoonmaaktaken zijn het meest passend en geschikt per individuele medewerker.

 

 

c. Scholing en ontwikkeling:

- We bieden het schoonmaakpersoneel scholing om het niveau Nederlandse taal te verhogen;

- Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid om onze erkende Mbo-opleiding (niveau 1 of 2) te volgen die opleidt tot gastvrije, representatieve en breed inzetbare facilitaire professionals;

- Wij starten in de implementatiefase met de trainingen facilitaire mindset- hostmanship, waarbij medewerkers worden getraind in bijbehorende communicatieve en representatieve vaardigheden. Dit wordt gecombineerd met een SVS (her)instructie en een training resultaatgericht schoonmaken;