Tweede dag cao-onderhandelingen schoonmaak

werden in Zeist de onderhandelingen voor de nieuwe schoonmaak cao voortgezet. Er is verkennend gesproken over thema’s als reiskosten, het belang van opleiden (van met name leidinggevenden), pilots (bijvoorbeeld met robotisering) en ‘normering versus regelgeving’.

Gedeelde normen en waarden

Dit laatste thema blijft een belangrijk aandachtspunt voor OSB, laat de branchevereniging weten. “Omdat werkgevers graag willen werken op basis van gedeelde normen en waarden, en daarnaast vinden dat regels vooral ondersteunend en faciliterend moeten zijn. In dit kader wil OSB samen met de bonden nog eens goed kijken wat je met elkaar in de cao wilt (en moet) vastleggen en wat er op een andere manier afgesproken kan worden.”

Op koers

OSB zegt terug te kijken op een nuttige dag waarbij de oorspronkelijk ingezette koers constructief wordt voortgezet. Thema’s die de volgende keer (vrijdag 16 november aanstaande) aan bod komen zijn onder meer: volwassen arbeidsrelatie, reiskosten (verdere exploratie), en duurzame inzetbaarheid.

Dit is wat we weten na de 1e keer onderhandelingen over de schoonmaak-cao

FNV, CNV en OSB hebben onlangs tijdens de eerste onderhandelingsronde de wensenlijstjes uitgewisseld. FNV gaat voor 5 procent, CNV voor 4 procent loonsverhoging, terwijl OSB die percentages “vrij hoog” noemt.

Onderhandelen over het loon. Daarvoor is het volgens OSB-directeur Hanny van den Berg die de eerste gesprekken meemaakte, te vroeg. “Zo ver zijn we nog lang niet”, zegt “De eerste sessie ging meer over het uitwisselen van de inzetbrieven, waarin iedere partij vertelt wat de wensen zijn. Dat aspect verliep in een goede sfeer. Je kunt merken dat er tussen de partijen is geïnvesteerd in de relatie.” FNV, CNV en OSB houden tussen de periodes van cao-onderhandelingen in contact met elkaar in een overleg dat de branchetafel wordt genoemd. “Daardoor weet je over en weer wat je aan elkaar hebt.”

FNV presenteert inzetbrief op ludieke manier

De inzetbrief van FNV werd op een ludieke manier ingebracht tijdens het overleg. Schoonmakers kwamen met zonnebrillen en zwarte pakken met een grote V erop hun inzet kracht bij zetten. De vakbond maakte er ook een filmpje van.


Wat is een verantwoorde loonontwikkeling?

Waar FNV (5 procent) en CNV (4 procent) al met concrete looneisen kwamen, hield OSB zich op de vlakte. De werkgeversorganisatie wil een ‘verantwoorde loonontwikkeling’. Wat betekent dat? Van den Berg: “We willen een loonsverhoging die past bij de economische ontwikkelingen in de schoonmaaksector, maar ook één die rekening houdt met de huidige krappe arbeidsmarkt.” Van den Berg noemt 5 en 4 procent vrij hoog. “Maar je mag natuurlijk vragen wat je wilt.”

 

Loon pas aan het eind van onderhandelingen op tafel

Welke loonontwikkeling wil OSB dan wel? Van den Berg komt niet met een concreet getal. “Daar is het nog te vroeg voor.”

Welke loonontwikkeling wil OSB dan wel? Van den Berg komt niet met een concreet getal. “De loonontwikkeling komt wat ons betreft pas op het einde op tafel, nadat je de impact van alle elementen in de cao op de kosten voor ondernemers hebt doorgerekend. Dan heb je een compleet plaatje.” Mkb-branchevereniging Schoonmaken is een Vak – niet bij de cao-onderhandelingen aanwezig, maar wel een klankbord voor OSB – gaf eerder al haar vrees voor een opstapelend effect aan. ““Reken het hele pakket aan maatregelen door en wat dat doet voor de kosten van een mkb-bedrijf”, aldus voorzitter Maurice Rutgrink. Van den Berg reageert: “Het gaat ons inderdaad om de financiële vertaling van alle wensen. Vandaar ook dat wat ons betreft loon aan het eind van de cao-onderhandelingen zit.”

 

In schoonmaak tikt loonontwikkeling harder door in de kostprijs

Eerder zette OSB-voorzitter Piet Adema in De Telegraaf al wel vraagtekens bij de algemene looneis van 5 procent van FNV. “Het is een keuze van de FNV, maar ik vind het onterecht dat dit voor alle sectoren geldt. Bepaalde sectoren hebben te maken met zeer hoge loonkosten. Daar tikt een sterke loonkostenstijging veel harder door in de kostprijs dan in andere sectoren.” Hij wees erop dat loonontwikkeling in de schoonmaak in de afgelopen 12 jaar boven het gemiddelde van Nederland ligt. In die periode zijn de loonkosten volgens OSB met 28,4 procent gestegen.

 

Sympathieke elementen in inzetbrieven

FNV en CNV dienden verschillende wensenlijstjes in. FNV wil onder andere sneller een vaste baan voor uitzendkrachten en korter werken en meer verlof voor oudere schoonmakers. CNV wil een al bestaand scholingsfonds uitbreiden met 1 miljoen euro, banen voor statushouders en verplichte opleidingen voor leidinggevenden. Van den Berg wil niet specifiek op die elementen ingaan (“anders ga ik via de pers onderhandelen”). Maar ze zegt wel dat er sympathieke elementen in de inzetbrieven zitten. “Dat er bijvoorbeeld aandacht wordt gevraagd voor de positie van leidinggevenden in de schoonmaak vind ik goed. Het is ook een lastige positie, waarbij je een grote verantwoordelijkheid hebt. Terwijl die leidinggevenden ook heel belangrijk zijn voor de tevredenheid van medewerkers in de schoonmaak.”

 

Gaan partijen voor einde huidige cao eruit komen?

Wim Kooijman, voormalig HR-directeur bij Air France-KLM, is weer als voorzitter van de cao-onderhandelingen aangetreden. Hij is ook al voorzitter van de branchetafel. Van den Berg: “Over zijn voorzitterschap zijn de partijen zeer tevreden.” Kooijman moet belangen en wensen bij elkaar brengen en laveren. De huidige cao loopt dit jaar af. Gaan de partijen eind dit jaar halen? “Ik hoop dat we voor de Kerst het glas met elkaar kunnen heffen, maar daar heb ik geen zekerheid over.” Op dinsdag 6 november gaan de cao-onderhandelingen verder.

 

De wensenlijstjes

OSB    
Een verantwoorde loonontwikkeling    
Passend bij ontwikkelingen in schoonmaaksector    
Rekening houdend met krappe arbeidsmarkt    
Minder regeldruk voor ondernemers in de schoonmaak    
Bestrijden inbesteding schoonmaak    
Schoonmakers moeten keuzevrijheid hebben om meerdere facilitaire taken te krijgen    
Toe naar een facilitaire cao    
     

 

FNV

5 procent loonsverhoging
Sneller een vaste baan voor uitzendkrachten
Voor oudere schoonmakers: korter werken en meer verlof
Vrije dag op 1 mei

 

CNV
4 procent loonsverhoging
Looptijd cao van 2 jaar
Scholingsfonds uitbreiden met 1 miljoen euro
Verplichte opleidingen voor leidinggevenden
Banen voor statushouders
Meer dan 10 kilometer reizen, dan enkele reis vergoed
Openbaar vervoer helemaal vergoeden

Ras-bijdrage verhogen naar 1 procent.

 

bron: Servicemanagement