Sociale ondernemingen hebben passende rechtsvorm nodig

De ChristenUnie heeft een Initiatiefnota genaamd Ondernemen met een maatschappelijke missie ingediend. Hierin pleit Tweede Kamerlid Eppo Bruins voor een passende juridische positie voor sociale ondernemingen zodat zij hun maatschappelijke missie op een heldere en stevige manier kunnen vastleggen. 

Sociale ondernemingen, zoals Fairphone, The Colour Kitchen en Kromkommer, zijn bedrijven primair met een maatschappelijke missie. Het grootste deel van deze bedrijven opereert vanuit een B.V., maar deze weerspiegelt hun maatschappelijke motivatie niet en biedt stakeholders zoals overheden en financiers geen garantie dat de missie voorop blijft staan. De stichting is niet geschikt om te ondernemen. Daarom pleit Bruins (ChristenUnie) voor de introductie van de B.V.m, een maatschappelijke status voor Besloten Vennootschappen.

Social Enterprise NL is positief over de Initiatiefnota, directeur en bestuursvoorzitter Mark Hillen: “Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers willen hun maatschappelijke missie uitdragen en vastleggen en de voorstellen in de Initiatiefnota zijn een stap in de goede richting.“ Ook sociaal ondernemers reageren positief op de Initiatiefnota. Eva Gouwens, Managing Director Fairphone: “De initiatiefnota is een belangrijke stap om sociaal ondernemerschap te bevorderen en een duidelijk signaal naar buiten dat duurzame bedrijfsvoering mogelijk en wenselijk is.” Joske Paumen, voormalig directeur van The Colour Kitchen: “Idealiter kiezen wij voor de B.V.m. Transparanter en minder administratieve lasten.”

bron: duurzaamnieuws