Overleg schoonmaak cao: stapje voor stapje naar apotheose

Op 29 en 30 november 2018 vond te Dalfsen twee dagen lang intensief overleg plaats over de nieuwe schoonmaak cao. Tijdens de vierde ronde van de cao-onderhandelingen is er door de onderhandelaars progressie geboekt aangaande het belangrijke dossier duurzame inzetbaarheid. Op andere dossiers blijft er nog het nodige werk aan de winkel. Van een loonbod vanuit werkgeverszijde is nog geen sprake.

Volwassen arbeidsrelatie

Over het dossier duurzame inzetbaarheid zijn OSB, FNV en CNV het, naar de mening van OSB, in grote lijnen eens geworden. OSB directeur Hanny van den Berg: “Denk hierbij aan ziekteverzuim en zorg voor oudere medewerkers. Hoe kunnen schoonmakers gezond hun pensioen halen? Maar ook hoe ga je als werkgever met je werknemers om? Welke aandacht besteden leidinggevenden op de werkvloer aan de medewerkers en op welke manier? Op welke wijze vindt werkoverleg plaats? Het klinkt wellicht allemaal logisch, maar het is een kunst om in de praktijk de juiste uitvoering te geven aan hetgeen we beogen in de schoonmaak cao goed vast te leggen.”

Kortom, het realiseren van een volwassen arbeidsrelatie!

Haken en ogen

CNV bestuurder Jan Kampherbeek: “Verzuimbeleid blijft een ingewikkeld thema, het kan altijd beter. Wij zijn voorstander van een wat zachtere benadering en we zijn zeker niet voor allerlei strakke regels voor de werknemers.” Op het gebied van het Scholingfonds (het paradepaardje van CNV) wil de vakbond graag meer geld dan nu geboden wordt en ook de reiskostenregeling is een issue, waar de nodige haken en ogen aan kleven.

Goede sfeer

De sfeer tijdens de onderhandelingen wordt door OSB geschetst als goed. Er wordt scherp onderhandeld, maar er zijn ook momenten van het samen lachen. De gesprekken verlopen naar de mening van de werkgeversorganisatie tot dusverre inhoudelijk op een constructieve wijze waarbij partijen elkaar serieus nemen. Kampherbeek van vakbond CNV beaamt dit: “De sfeer valt tot dusverre zeker als goed te kwalificeren, maar het gaat straks wel om het resultaat.”

Messen slijpen

Het FNV slijpt echter haar messen en laat in eerste instantie weten: “Wat bezielt de werkgevers? We vroegen een loonbod, maar de schoonmaakbazen komen met wachtdagen bij de vierde keer ziek melden. We knokken al tien jaar voor respect en een betere toekomst en de bazen willen terug in de tijd? Dat is onacceptabel.” Kort daarop gevolgd door het bericht: “De bazen zijn geschrokken van signaal schoonmakers en trekken hun ‘ziekenstraf’ voorstel weer in. Maar nog steeds geen loonbod. Misschien dan bij de volgende ronde?”

Loonbod werkgevers?

Neen, dit minstens zo belangrijke thema is nog niet ter sprake gekomen. Daar waar de werknemersorganisaties haar looneis vanaf acquit hebben geventileerd, daar houdt de werkgeversorganisatie deze kaart nog even tegen de borst. Hanny van den Berg: “Inderdaad kunnen we nog geen loonbod doen. Wij zien de beschikbare loonruimte namelijk als het totaal van alle kosten die de diverse cao aanpassingen tot gevolg hebben. Een loonbod kan dan ook niet eerder door ons uitgesproken worden nadat het totaalplaatje qua kosten duidelijk is. In voorspellingen op welk moment dit gebeurt waag ik mij niet.”

Reactie OSB op looneisen bonden

Over de looneisen van de bonden zegt de OSB directeur: “Als je nu alle wensen en eisen van de bonden doorrekent, dan kom je uit op een onrealistische en niet haalbare verhoging van de loonruimte. Vragen staat natuurlijk vrij, maar de bonden moeten zich realiseren dat onze budgettaire ruimte niet tot in de hemel groeit. We willen de sector gezond houden. Dus moeten we met elkaar verantwoorde keuzes maken, in het belang van ondernemers en medewerkers.”

De OSB benadrukt bij herhaling dat zorgvuldigheid in samenhang met het bereiken van een goed totaal resultaat van het grootste belang is.

Ja of neen

Jan Kampherbeek toont enig begrip: “Werkgevers kunnen hun geld maar één keer uitgeven, dat begrijp ik. Het  gaat uiteindelijk om het totaalplaatje. Maar wel een totaalplaatje waaruit de waardering voor de schoonmakers spreekt. Het percentage qua loonbod van de werkgevers is straks feitelijk het makkelijkste thema: hier kunnen we ja of neen tegen zeggen.”

Het volgende overleg dat moet leiden tot een nieuwe schoonmaak cao is gepland op op 6 december aanstaande, daags na pakjesavond. Wat vinden de overlegpartners in hun schoen?

bron: CT