OSB start onderzoek onder schoonmakers voor cao-onderhandelingen

Brancheorganisatie OSB wil goed beslagen ten ijs komen wanneer de cao-onderhandelingen beginnen en start een onderzoek onder werknemers in de schoonmaakbranche om in kaart te brengen hoe zij het werk in de schoonmaakbranche beleven. Collega-branchevereniging voor het mkb SIEV zet deze enquête ook onder haar leden uit. De terugkoppeling, inzichten en adviezen van de werkvloer wil OSB nadrukkelijk benutten tijdens de cao-onderhandelingen.

OSB-voorzitter Hanny van den Berg legt uit: “Natuurlijk hebben we via onze leden, de schoonmaakondernemers, al een heel goede indruk van wat er onder medewerkers leeft. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, richten we ons ook direct op de mensen die daadwerkelijk schoonmaakwerk verrichten.”

Mooi en waardevol vak

“Het vak van schoonmaker is mooi en waardevol”, gaat de OSB-directeur verder. “Dankzij de schoonmaak is Nederland één van de schoonste en meest prettige landen ter wereld. Daar staan we wijd en zijd om bekend. Het werk van de vele tienduizenden schoonmaakprofessionals in ons land telt, doet er enorm toe en verdient respect. De cao zal daar een weerspiegeling van zijn.”

“Om aan het einde van deze maand goed beslagen ten ijs te komen aan de cao-onderhandeltafel vinden we het erg belangrijk om inzicht te hebben hoe schoonmakers hun werk beleven”, aldus Hanny van den Berg. “De enquête is daar één van de middelen voor. Daarnaast bezoeken we natuurlijk regelmatig objecten en staan we letterlijk met schoonmakers in verbinding.”

bron: CT