Onderhandelingen cao schoonmaak beperken zich nog tot rituele dans

De derde onderhandelingsronde voor de nieuwe cao schoonmaak en glazenwassersbranche, gehouden op vrijdag 16 november 2018 stond voornamelijk in het teken van het bespreken van ‘zachte’ criteria, zoals de thema’s: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, ziekteverzuim en volwassen arbeidsrelatie. 

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal

De besproken thema’s zijn nog niet uitgewerkt. Op de agenda van de volgende onderhandelingsdagen, donderdag 29 en vrijdag 30 november aanstaande zullen de thema’s in concrete tekstvoorstellen worden vertaald en besproken worden.

Wederzijds begrip

OSB hierover: “Werkgevers en bonden hechten veel waarde aan een goede werkrelatie. Dat begint met begrip voor elkaars positie, rol en verantwoordelijkheid en uit zich in een gelijkwaardige en respectvolle omgang met elkaar. Goede arbeidsverhoudingen beginnen niet op papier, maar op de werkvloer en worden ondersteund door een goede cao.”

Vuurwerk?

Met andere woorden; er heeft nog geen discussie/verkenning plaatsgevonden aangaande het niveau van de looneisen c.q. het aanbod vanuit werkgeverszijde. Eensgezind reageren FNV en CNV in koor: “Klopt inderdaad.”

Kortom; eerst op juiste wijze de ‘zachte’ criteria goed beschrijven en daarna het vuurwerk over de (pro-)centjes? Voorman van CNV Vakmensen Jan Kampherbeek: “Of het vuurwerk wordt voor de centen weten we natuurlijk niet.”

Sisser

Werkgeversorganisatie OSB zal op enig moment ongetwijfeld aankoersen op de som der delen wat de kosten betreft, daar waar de werknemersbonden duidelijk een signaal hebben afgegeven over de (stevige) hoogte van de looneis, nog naast de aanvullende wensen. Oftewel, ik vrees dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao schoonmaak op dit punt op enig moment niet met een ‘sisser’ aflopen. Alle mooie woorden ten spijt.

bron: CT