Inbesteding soms perverse prikkel

vanark3_1000x666.jpg

De Banenafspraak moet worden aangepast, aldus staatssecretaris Tamara van Ark. Ze wil er onder andere voor zorgen dat banen voor mensen met een arbeidsbeperking via inkopende diensten mee gaan tellen bij de inkopende werkgever. Dat is nu niet het geval, en dat kan leiden tot inbesteding van bijvoorbeeld schoonmaakwerk. De staatssecretaris noemt dit een perverse prikkel.

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal

Op 2 november 2018 gaf Van Ark een toespraak tijdens het VSO (Verbond Sector Overheidswerkgevers) congres in Den Haag. Ze liet onder meer het volgende weten: “Overheidswerkgevers zijn verantwoordelijk voor het realiseren van hun aandeel in de Banenafspraak. Banen (voor mensen met een arbeidsbeperking red.) die overheidswerkgevers via inkoop realiseren, tellen nu niet mee bij de overheid, maar bij de marktsector. Met als gevolg dat overheidswerkgevers vooral bezig zijn met hoe en waar de banen meetellen. En sommige zelfs overgaan tot inbesteding om de banen toch bij zichzelf mee te kunnen tellen. Ik noem dat een perverse prikkel. En van die school ben ik zeker niet. Het effect hiervan is namelijk dat er juist géén éxtra banen bijkomen. De discussies over waar een baan meetelt, staan het realiseren van extra banen in de weg voor mensen die niet vanzelf aan werk komen.”

Vereenvoudiging Banenafspraak

Voorts zegt onze staatssecretaris het een en ander te doen aan vereenvoudiging en het afschaffen van de administratieve rompslomp: “De complexiteit van de huidige vorm van de banenafspraak leidt er in praktijk toe dat werkgevers veel tijd en energie kwijt zijn aan boekhoudkundige opgaven. Tijd en energie die ze dus niet kunnen besteden aan het creëren van nieuwe banen of het begeleiden van mensen met een beperking op de werkvloer. Dat is doodzonde. Ik snap heel goed dat dit tot frustratie leidt. Daarom ga ik de banenafspraak vereenvoudigen. Ik wil dat werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren en tegelijkertijd hun administratieve lasten verminderen.”

Muziek in de oren

Dergelijke citaten zullen als muziek in de oren klinken voor de schoonmaakwerkgevers. Met de uitwerking van deze vereenvoudiging van de Banenafspraak is de staatssecretaris momenteel druk bezig. Zij hoopt de Tweede Kamer nog deze maand nader te kunnen informeren, zo laat haar woordvoerder ons weten.

bron: Clean Totaal