MKB.png

duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. Breedweer gelooft in duurzaam en circulair inkopen. Of het nu om materialen en middelen gaat, maar ook voor dienstenverlening met een innoverende circulaire visie, zoeken we naar partners die in duurzaam ondernemen geloven om een steentje bij te dragen aan de verbeteringen voor het milieu van morgen. Breedweer bouwt aan een netwerk van ondernemers die niet alleen maar profiteren en verdienen met hun ondernemingen maar ook hun verantwoordelijkheden durven te nemen. Ondernemers die iets terug doen voor de mens en maatschappij. Wilt u ook duurzaam inkopen bij ondernemers en ervaren dat duurzaam niet duurder hoeft te zijn. Kijk dan voor meer info op Social Return on Investment en www.buy-social.nl.

 

Waarom is duurzame inkoop belangrijk?

Normen en waarden worden ook in de ondernemerswereld belangrijker. Er wordt steeds vaker rekening gehouden met het milieu en met eerlijke handel in de wereld. Dit kan ook door duurzaam in te kopen. 

 

Wat is duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen betekent dat de diensten en producten die je inkoopt, voldoen aan duurzaamheidscriteria. Sinds januari 2010 koopt de Rijksoverheid alleen nog maar duurzaam in. De overheid geeft hiermee het goede voorbeeld, maar zelf kun je ook duurzaamheidseisen stellen aan je leveranciers.

 

Het goede voorbeeld

Met een gezamenlijke inkoopwaarde van meer dan 50 miljard euro per jaar is het zeer de moeite waard voor bedrijven om te voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de Rijksoverheid, provincies en gemeenten. Doordat de overheid duurzaam inkoopt, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. 

Duurzaamheidscriteria

Onder leiding van het ministerie van VROM stellen de gezamenlijke overheden duurzaamheidscriteria vast. De overheden zoeken de koplopers in de duurzaamheidsmarkt. Er komen duurzaamheidscriteria voor alle productgroepen die de overheid inkoopt: van kantoormeubelen en energie tot wegen en kantoorgebouwen. Per productgroep worden eisen opgesteld voor milieu- en sociale aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kun je denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten.

Samen de keten verduurzamen

De overheid geeft het goede voorbeeld, maar je kunt zelf ook sociale- en milieuaspecten laten meewegen bij de beslissing hoe en waar jij jouw producten inkoopt. Je kunt beginnen bij je eigen bedrijf, maar het is ook slim om in je branche te zoeken naar partners om gezamenlijk jullie bedrijfsketen te verduurzamen.
Meer over onze partners >>>

 

Waarom duurzaam inkopen?

Als onderneming koop je jaarlijks enorm veel in. Vaak heb je geen idee waar het vandaan komt en hoe het is gemaakt. Als je eerlijke handel wilt verbeteren kun je aan duurzaam inkopen gaan doen. Dan sta je bij alle inkopen stil waar het product vandaan komt en of het verantwoord is het product te kopen. Er zijn verschillende zaken waarmee je rekening kan houden als je duurzaam wilt inkopen. Zo kan je kijken naar de manier waarop het productieproces van je inkoopwaar is verlopen. Is dit milieuvriendelijk gebeurd? Zijn er geen regels overtreden met betrekking tot arbeidsomstandigheden? Je kunt je dus voor verschillende doelen inzetten.

 

bron: MKB Servicedesk