In de schoonmaakbranche ontstaan nieuwe functies

De technologische vooruitgang brengt met zich mee, dat in de schoonmaakbranche steeds meer kan worden gemeten. Sensoring, continue monitoring van processen en het meten van resultaten levert steeds meer data op, data die na analyse kunnen leiden tot verbeteringen in het schoonmaakproces. Deze ontwikkeling leidt tot het ontstaan van nieuwe functies zo meldt Atir.

Beeld In de schoonmaakbranche ontstaan nieuwe functies

Data- en procesanalisten

Steeds vaker schuiven data- en procesanalisten aan, zowel aan de kant van schoonmaakdienstverleners als aan de kant van opdrachtgevers. Zij proberen op basis van de verzamelde data kansen te ontdekken die meer kwaliteit en efficiency in het proces van dienstverlening opleveren (wat moet nog schoongemaakt worden?). De facilitair manager is naast de people manager ook meer en meer een digitale contractmanager.

Hostmanship-achtige functies

In de uitvoering van het schoonmaakwerk zien we al een tijd dat meer hostmanship-achtige functies worden ingezet: iemand die diverse services verleent aan de klant, de gebouwmedewerker, de patiënt en/of de bezoeker. Een functionaris die bewust aanwezig is en actief bijdraagt aan de klantbeleving in het gebouw of omgeving.

Third places

Ook is er in de plaats waar mensen (willen) werken een grote ontwikkeling aan de gang. Zo wordt het werken in ‘third places’ steeds normaler. Reguliere kantoren veranderen van gebruik en worden meer een ontmoetingsplaats. Werken kan ook onderweg, in de lobby van een hotel, in een (weg)restaurant, thuis, in shared spaces of op flexplekken waar ook meeting rooms beschikbaar zijn.
De ontwikkeling naar ‘third places’ vraagt ook van de schoonmaakmedewerker in de reguliere kantooromgeving een grote mate van flexibiliteit en klantgericht denken. Hoe intensief wordt het gebouw gebruikt, op welke momenten en door wie en wat verwachten zij van het serviceniveau? Het omgaan met en optimaal inspelen op deze variabelen is de kunst van de huidige dienstverleners en medewerkers (op zoek naar een nieuwe balans in prijs/kwaliteit).

Nieuwe manager zoekt verbinding

Ook de meer gelijkwaardige samenwerkingsvorm tussen ‘opdrachtgever’ en ‘leverancier’ (beter is het om te spreken van partnership) vraagt om nieuwe managers die communicatief en analytisch zeer vaardig zijn en denken en handelen vanuit de doelstellingen van de opdrachtgever (klant van de klant). Het gaat om een persoon die voortdurend de verbinding met andere services zoekt en kennis en expertise van binnen en buiten het eigen bedrijf er bij betrekt. Tegelijk houdt hij rekening met de optimale inzet van menselijk kapitaal (er is plaats voor iedereen die mee wil doen). Het gaat dus steeds minder over ‘denken vanuit eigen belang’ maar juist veel meer om ‘aangehaakt zijn op het grotere geheel’, dit kunnen overzien.
Het gaat over het toetsen en indien nodig bijsturen van de effectiviteit van werkwijzen en procedures en daarnaast het initiëren van innovatie ten behoeve van het project.

bron: F-facts