WIM-logo.png

DE JAARLIJKSE WERKGEVERS BIJEENKOMST VAN HELIOMARE ARBEIDSINTEGRATIE.

Op donderdag 14 september vond de jaarlijkse werkgeversbijeenkomst van Heliomare Arbeidsintegratie plaats. Op een heel toepasselijke locatie, namelijk bij het zojuist geopende leerbedrijf WIM. De bijeenkomst met locale werkgevers heeft een tweeledig doel: wij hebben werkgevers nodig die opdrachten bij ons uitzetten, en wij willen met hen samenwerken opdat zij gelegeheid bieden voor onze cliënten en leerlingen voor stageplekken, werkervaringsplekken en uiteindelijk ook betaald werk. Daarnaast ondersteunen wij werkgevers bij preventie van Ziekteverzuim en met alles dat erbij komt kijken als zij werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen en begeleiden. We konden rekenen op de aanwezigheid van betrokken werkgevers. Na een korte opening door dagvoorzitter Karel Bootsman, mooie verbindende woorden vanbestuurder Marian Stet van de Hartekamp Groep en onze bestuurder Jan Welmers, was het woord aan werkgever Daan Visser van WIZZO ICT. Hij vertelde op pakkende wijze hoe hij met zijn collega's jongeren een kans biedt binnen zijn bedrijf. Hij doet dat op een bijzondere manier, zoals uitgaan van het positieve structuur in werkprocessen, spiegelmaatjes en voor iedereen een functioneringsgespre tijdens een boswandeling van 4 uur. Na het inspirerende en motiverende verhaal van Daan Visser mochten drie jongeren pitchen voor de group. Heel knap hoe zij zichzelf waren, vertelden wat voor soort werk zij zoeken en vooral waar zij zoeken. Daarop volgende een mooi moment waarop Mevrouw Cindy Broersen van Breedweer direct haar kaartje gaf aan een van de kandidaten! Na de pitches kon men het pand bezichtigen en zien wat er mogelijk is bij WIM. Uiteraard werd daarbij ook actief aan netwerken gedaan. Het was een geslaagde meeting, onze bemiddelaars gaan de ongedane contacten opvolgen op zoek naar meer verbinding en activiteiten bij de aanwezige werkgevers. Het uiteindelijke doel is: een WIM-WIM situatie 

bron: WIM voor Werkgevers