"Odyssee", "Gearhing" en "Breedweer" gaan samen Impact maken

Breedweer is erg verheugd over de nieuwe aanbesteding met stichtingen voor openbaar onderwijs ‘’Odyssee’’ en “Gearhing”.

Breedweer heeft de gunning gekregen voor schoonmaakonderhoud van de scholen van  “Odyssee” en “Geahring”. De visie van Breedweer sluit naadloos aan op die van de twee stichtingen. Breedweer is verheugd  haar dienstverlening uit te mogen voeren voor de stichtingen en hiermee impact te maken. Voor Breedweer is het mooi om op deze manier haar werkgebied in Friesland uit te breiden.

Covid-19

Juist nu in deze Covid-19  tijd is het van belang om een schone werkomgeving te bieden voor de kinderen en leerkrachten van de scholen van Odyssee. Zo blijft de hygiëne  gewaarborgd. Ook is het  van belang om aandacht te geven aan de kwetsbare doelgroep die momenteel aan de zijlijn staan  door de COVID-19 crisis. Deze doelgroep krijgt een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  Het doel met deze opdracht is om zoveel mogelijk mensen vanuit een kwetsbare positie duurzaam richting arbeid te brengen waarin ze zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

De scholen

De scholen van “Odyssee” en ‘’Geahring’’  bevinden zich in allerlei dorpjes en steden in Friesland . Beide stichtingen hebben de ambitie om kinderen te ontwikkelen in denken, voelen en doen.

Impact maken!

Breedweer heeft het aanbod gedaan om impact te maken binnen de scholen door op een sociale manier de dienstverlening in te steken. Vanwege de lokale functie en de betrokkenheid van de scholen is Breedweer uitstekend in staat om te gaan voor maximale impact op deze scholen. De stichtingen hebben gekozen om Breedweer de gunning te geven voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op de scholen.  Breedweer durft onderscheidend te zijn door invulling  te geven op de Sustainable Development Goals. Door op een sociaalmaatschappelijke en circulaire manier haar dienstverlening uit te voeren.  Met deze opdracht realiseert Breedweer minimaal 30 arbeidsplaatsen in de regio Friesland.

“Odyssee”, “Gearhing” en “Breedweer”  gaan samen  Impact maken;  Hierbij staat het maken van maatschappelijk rendement centraal. We gaan samen een impactvolle toekomst tegemoet!