Breedweer Academy

Iedereen verdient een kans. Onze medewerkers leren geen kunstjes, maar de technieken en kennis die bij schoonmaken nodig zijn!

Het personeel willen wij duurzaam inzetten. De Breedweer Academy zorgt ervoor dat zij zich verder ontwikkelen.                                                                                  In kleine groepen trainen en scholen wij het personeel in de algemene vakken Nederlands, rekenen en in de vaktechnische specialisaties.  De Breedweer Academy wordt gegeven in een BBL- vorm, 1 dag (bij)scholing in de week gedurende 1 schooljaar. Elke opleiding wordt afgesloten met een examen. Onze samenwerkingspartner zorgt voor de inschrijving en de diplomering. Een van de modules tijdens de opleiding is de Sustainable Development Goals. Wij geven invulling aan acht van deze doelen. Op deze manier maken wij impact!

Dienstverlening

Na het behalen van hun diploma beschikken de medewerkers niet alléén over een landelijk erkend diploma, maar ook over een flinke uitbreiding van kennis en kunde. Wij zijn een duurzame werkgever en hebben de overtuiging, dat investeren in hun ontwikkeling bijdraagt aan het verduurzamen van de arbeidsrelatie.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij, daar waar mogelijk, gebruik van de inzet van medewerkers vanuit een kwetsbare positie. Ruim dertig procent van onze medewerkers komt uit deze doelgroep. Wij bieden ons personeel een volwaardig dienstverband, zodat zij binnen hun (on-)mogelijkheden zelfstandig in eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij stimuleren ons personeel om MBO niveau 2 te behalen, zodat zij zich maximaal kunnen inzetten om impact te creëren. Naast het MBO diploma leiden we ze breed op. De disciplines kunnen wij uitbreiden met bijvoorbeeld een EHBO-certificaat, VCA of andere specifieke veiligheidseisen, HACCP etc.