Het is ‘mesjogge", zegt Arjan Vliegenthart, wethouder in Amsterdam en voorzitter van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  “

De regering wil een half miljard euro op deze groep besparen. Dat betekent dat mensen die nu nog een gewoon loon verdienen naar bijstandsniveau gaan. Ik heb nog geen wethouder gevonden die dit een goed idee vindt.”

Afgelopen November stond het breeduit in het NRC. EenVandaag gaf er ook aandacht aan. De conclusie is hard en eenvoudig: als het aan de regering ligt dan loont werken straks niet meer voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het zou een harde streep zetten door onze ambities als social enterprise
- Social Impact First! - hoe dan?

Wat wil Breedweer hierin betekenen:

Breedweer gaat zorgen voor een tegengeluid! Wij laten onze doelgroep niet beperken door het besluit van het kabinet, om hun vervolgens in de richting van het bijstandsniveau te plaatsen. Wij willen de mensen volwaardige banen bieden, zodat de participatie doelgroep niet in de bijstand uitkering terecht komt. Wij willen graag dat deze doelgroep bij ons komt werken door ze meer uren aan te bieden en tevens andere ondernemers aanwakkeren om dit voorbeeld te volgen.
De afgelopen weken is er nog geen werkgever gevonden die het wel een goed idee vind, laat staan de werknemers... Breedweer gaat een oplossing zoeken voor deze doelgroep en zullen aantonen hoe wij dit doen! 

Maar waarom staat het dan toch in het regeerakkoord? Wie vindt dit een goed idee en waarom?  

Lees verder: Waarom werken moet lonen !? >>>