Quotumregeling voor werkgevers

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan moeten ze verplicht een minimaal aantal werkplekken realiseren. Als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarna een boete betalen. In 2018 geldt een quotum voor werkgevers bij de overheid.

Quotum bij niet voldoen aan banenafspraak

De quotumregeling geldt voor werkgevers die zich niet houden aan de banenafspraak in het sociaal akkoord. Het kabinet en de sociale partners (organisaties voor werkgevers en werknemers) hebben dit akkoord gesloten in 2013. Hierin hebben zij afgesproken dat de sector markt in 2026 100.000 banen schept voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij de sector overheid moeten dat er 25.000 zijn in 2024. Dit geldt voor werkgevers met 25 of meer werknemers in dienst.

Als 1 baan telt een baan van 25,5 uitbetaalde uren per week. Ook banen met een omvang kleiner dan 25,5 uur tellen, naar rato, mee.

Quotumpercentage

Ieder jaar moeten de werkgevers zorgen voor een bepaald aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de werkgevers in een sector de afgesproken aantallen in een jaar niet halen, gaat een quotum gelden. Dit geldt voor alle werkgevers in deze sector. Zij moeten dan een bepaald percentage van de uren waarover ze loon uitbetalen besteden aan werknemers met een arbeidsbeperking. Dit is het quotumpercentage. Banen van werknemers die zelfstandig het wettelijk minimumloon zijn gaan verdienen, tellen ook mee.

In 2018 quotum voor overheden

In 2016 hebben overheden te weinig banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom geldt in 2018 een quotum voor overheidswerkgevers. Zij moeten in dit jaar 1,93% van hun verloonde uren besteden aan de doelgroep. Dit percentage heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) berekend.

Geen quotumregeling meer bij voldoende banen voor banenafspraak

De quotumregeling stopt als de werkgevers in een bepaald jaar weer voldoende banen scheppen volgens de banenafspraak. De regering bereidt hiervoor wetgeving voor.

Heffing bij niet voldoen aan quotum

Schept een werkgever in een jaar te weinig banen voor het quotum? Dan moet hij het jaar daarna een boete betalen van € 5.000 per niet-ingevulde baan. Dit is de quotumheffing.

In 2018 geen heffing

In 2018 legt het kabinet nog geen boetes op. Pas in 2019 kunnen werkgevers voor het eerst een boete krijgen als zij dat jaar niet voldoen aan het percentage voor het quotum. 

bron: Rijksoverheid