Social Enterprise NL wil een nieuwe economie die circulair, inclusief en armoedevrij is. Sociaal ondernemers zijn koplopers op het gebied van economische vormgeving, en laten zien dat een dergelijke nieuwe economie haalbaar is. Leidend in dit ondernemerschap is het zogenaamde Iedereen-winst-principe: winst die niet ten koste gaat van een ander of het milieu, maar een positieve impact heeft en een maatschappelijke meerwaarde.

Sociaal ondernemen is inspirerend, maar er bestaan ook criticasters die sceptisch zijn of sociaal ondernemen kan bestaan in een vrije markt waarin een lage prijs belangrijk is. Met andere woorden: is sociaal ondernemen wel realistisch?

Voor iedere sociale onderneming is het meten van impact daarom van groot belang. Weten wat je impact op de wereld is en die informatie objectief kunnen aantonen – claims hard kunnen maken. Het is een intrinsiek onderdeel van het sociaal ondernemerschap.

Het meten van impact is een relatief jonge wetenschap, en wordt omgeven door verscheidende vraagstukken en mysteries. Wat kost zoiets? Moet alle waarde worden uitgedrukt in euro's? Hoe ga je concreet aan de slag? Daarnaast is de ondernemer van mening dat 'hij het wel zal weten.' Inspirerend? Dat zeker. Maar (nog) niet overtuigend genoeg.

De ontwikkeling van een 'impact first' social enterprise sector heeft het meten van impact als speerpunt. Social Enterprise NL wil laten zien dat sociaal ondernemerschap nuttig en bovendien haalbaar is. Dat gaat het beste door concrete voorbeelden aan te halen en zogenaamde best practices te creëren.

Oftewel: door het gewoon te doen.

Mark Hillen,
Mede-oprichter en directeur van Social Enterprise NL

Waarom impact meten?

Drie goede redenen om je impact te meten.

Ruud Zandvliet, een van de oprichters van Taxi Electric, ziet impact meten als een essentieel onderdeel van sociaal ondernemen: 'Ik wil weten wat we bereiken, zodat ik ook weet op welk gebied we kunnen verbeteren,' zegt hij. Met een goede impactmeting is het management beter in staat te sturen op impact en deze te maximaliseren.

Het maakt niet uit waarvoor je de impact meet, voor mvo-beleid binnen een bedrijf of voor een goededoelenorganisatie. de aanpak en de redenering erachter blijven hetzelfde. het is voor beide nodig, want als je het niet doet is dat hetzelfde als dat een commercieel bedrijf niet weet hoeveel winst het maakt.

Dr. Karen Maas,
Erasmus Universiteit Rotterdam

De tweede grote reden om impact te meten is om claims te kunnen onderbouwen naar alle belanghebbenden: financiers, klanten, overheden en media. Je kunt met impactdata mensen overtuigen, je merk versterken, en je onderscheiden van je concurrenten. Ook geldt dat je risico’s beheert en voorkomt dat je met je mond vol tanden komt te staan bij lastige vragen van de pers. Scepsis en negatieve publiciteit kunnen veel schade toebrengen aan het bedrijfsimago.

Ten slotte draagt impactmeting bij aan de motivatie van werknemers wanneer zij echt zien dat er sprake is van impact – dat wat zij doen de wereld daadwerkelijk ten goede komt. In het contact met externen zal een goedgeïnformeerde medewerker nog meer als “ambassadeur” fungeren. Maar hoe meet je deze impact? Lees het op de website van: Social Enterprise