Duurzaam

S.D.G.

S.D.G. staat voor: Sustainable Development Goals welke doelstellingen Breedweer…

Impact

Impact maken, mogelijk bent u hier bewust of onbewust mee bezig.…

Circulaire Diensten

Schoonmaken met Microvezel? Ecologische en biologisch afbreekbare…

Partners

Breedweer koopt duurzaam in. Als het om apparatuur gaat of schoonmaakmiddelen,…

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt…

Participatiewet

Sinds 2015 geldt de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de regering meer…

Quotum regeling

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een…