Breedweer Facilitaire Dienstverlening, Heemskerk

Bij Breedweer Facilitaire Dienstverlening uit Heemskerk werken nu zo’n 150 mensen. Een derde daarvan komt uit de participatiedoelgroep waardoor zij zelfstandig een inkomen verdienen en veel grote ondernemingen de mogelijkheid krijgen concrete invulling te geven aan hun corporate responsibility. En het aantal medewerkers groeit nog steeds, iets wat Cor Stuifbergen, vader van de huidige directeur Jack, niet kon voorzien toen hij in 1988 de ramen ging lappen bij de buren voor een pakje shag.

Meer en grotere klanten

Al snel werkte het hele gezin in de avonduren mee en toen een paar jaar later de wijk Commandeurs werd opgeleverd haalde vader Stuifbergen de eerste grote en zakelijke klus binnen: alle huizen schoonmaken voor de oplevering. Een basisschool uit de regio volgde en al gauw kwamen er steeds meer vaste klanten bij.

Wajong en Sociale Werkplaats

Naarmate de opdrachten groter werden, nam ook de behoefte aan personeel toe. Vanuit de wens om bij te

dragen aan de maatschappij en iedereen een kans te geven om zelfstandig te kunnen zijn, ging Jack op zoek naar mensen met een Wajong-uitkering. Dit werd al snel uitgebreid met krachten van de Sociale Werkplaats.

Ramen lappen

De naam Breedweer komt ook van de oorsprong van het bedrijf; de wijk Breedweer in Heemskerk. Vader Stuifbergen kocht een ladder om de eigen ramen mooi schoon te houden. De buren wilden dat ook en al gauw lapte hij overdag de ramen in de buurt terwijl hij ’s nachts de post nog rondbracht.

Europese aanbestedingen

In 2009 trad Jack Stuifbergen toe tot de directie en werd de focus gelegd op aanbestedingen van de overheid en semioverheid. Inmiddels zijn er al 8 Europese aanbestedingen gewonnen waaronder diverse scholengemeenschappen en de Wageningen University.

Van shag naar social enterprise

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Breedweer als social enterprise niets nieuws meer. Steeds meer mensen uit de participatiedoelgroep worden ingezet op opdrachten en de opdrachtgevers zijn daar soms verrast maar altijd heel positief over. Ze hebben er niet alleen gemotiveerde, betrokken en kundige facilitaire medewerkers bij, ze geven ook concreet vorm aan hun maatschappelijke betrokkenheid en kunnen voldoen aan de eisen van de Participatiewet. Een echte win-win dus voor iedereen!